Newsletter
Informacje o promocjach, ciekawych wydarzeniach związanych z kulturą Francji i frankofonii. Wystarczy wpisac swój adres e-mail powyżej!
WERSJA PDF
GRAFIK KURSU

Intensywny kurs zimowy

Oferta na luty 2015

Zapraszamy na zimowe spotkania z francuskim!
Jeden semestr w miesiąc!

Słuchacze

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy:

 • rozpoczynają naukę języka francuskiego,
 • uczyli się wcześniej w szkole lub na kursach i teraz chcieliby kontynuować na wyższych poziomach.

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

Cele zajęć

 • Ćwiczenie wszystkich kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania, mówienia,
 • Sprawne posługiwanie się elementami języka: gramatyką, słownictwem,
 • Poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej.

Konkretne cele dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Tryb pracy

 • Małe grupy: 3-8 osobowe,
 • 56h lekcyjnych w miesiącu,
 • zajęcia 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, po 4h lekcyjne,
 • kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
 • terminy: 9.02.2015-27.02.2015,
 • lektorzy polscy i francuscy,
 • jeden miesiąc = jeden semestr.

Materiały

 • podręczniki wydawnictwa Hachette: Alter ego 1 plus, Alter ego 2 plus, Alter ego 3, 3, Le Nouvel Edito B2 (możliwość zakupu w sekretariacie szkoły)
 • artykuły prasowe,
 • książki, komiksy,
 • nagrania audio i video,
 • materiały własne lektorów.

Sposób prowadzenia zajęć

Przede wszystkim:

 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,

a także:

 • symulowanie debat,
 • analiza form pisanych i pisanie ich w domu,
 • gramatyka w formie zabawy,
 • czytanie artykułów prasowych, fragmentów literatury,
 • słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych.

Uwaga: zadajemy prace domowe!

Więcej...

Ewaluacja:

 • test końcowy obejmujący: materiał gramatyczny i słownikowy z całego semestru, sprawdzający kompetencje: rozumienia tekstu pisanego, rozumienia tekstu słuchanego, pisania, mówienia.

Test końcowy stanowi podstawę do zakwalifikowania słuchacza na następny poziom oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zajęcia można kontynuować na kursie semestralnym rozpoczynającym się w dniu 2.03.2015 r.

Cena

949 PLN