Newsletter
Informacje o promocjach, ciekawych wydarzeniach związanych z kulturą Francji i frankofonii. Wystarczy wpisac swój adres e-mail powyżej!
WERSJA PDF
ZRÓB TEST ONLINE

Intensywny kurs wakacyjny

Oferta na wakacje 2015
Zapraszamy na wakacyjne spotkania z francuskim! Jeden semestr w 3 tygodnie!

SŁUCHACZE:

Kurs przeznaczony jest dla:
 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,
którzy:
 • rozpoczynają naukę języka francuskiego,
 • uczyli się wcześniej w szkole lub na kursach i teraz chcieliby kontynuować na wyższych poziomach.
  Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ:

 • Ćwiczenie wszystkich kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania, mówienia,
 • Sprawne posługiwanie się elementami języka: gramatyką, słownictwem,
 • Poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej.
Konkretne cele dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego.

TRYB PRACY:

 • Małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 56h lekcyjnych w sesji,
 • zajęcia 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, po 4h lekcyjne,
 • 1x w tygodniu francuski w « żywych » miejscach w Warszawie,
 • kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
 • terminy: 29.06.2015-17.07.2015, 20.07.2015-07.08.2015, 10.08.2015-28.08.2015, 31.08.2015-18.09.2015
 • lektorzy polscy i francuscy,
 • jeden sesja = jeden semestr

MATERIAŁY:

 • podręczniki Wydawnictwa Hachette: Alter ego+ 1, Alter ego+ 2, Alter ego+ 3, Le Nouvel Edito B2 (możliwość zakupu w sekretariacie szkoły!)
 • artykuły prasowe,
 • książki, komiksy,
 • nagrania audio i video,
 • materiały własne lektorów.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Przede wszystkim:
 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,
a także:
 • symulowanie debat,
 • analiza form pisanych i pisanie ich w domu,
 • gramatyka w formie zabawy,
 • czytanie artykułów prasowych, fragmentów literatury,
 • słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych,
Uwaga: zadajemy prace domowe :-)

EWALUACJA:

 • test końcowy obejmujący: materiał gramatyczny i słownikowy z całego kursu, sprawdzający kompetencje: rozumienia tekstu pisanego, rozumienia tekstu słuchanego, pisania, mówienia.
Test końcowy stanowi podstawę do zakwalifikowania słuchacza na następny poziom oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zajęcia można kontynuować na kolejnym kursie wakacyjnym lub kursie semetralnym zaczynającym się w październiku.

CENA:

949 PLN

Zobacz aktualne rabaty i promocje! Zrób test online