Newsletter
Informacje o promocjach, ciekawych wydarzeniach związanych z kulturą Francji i frankofonii. Wystarczy wpisac swój adres e-mail powyżej!
WERSJA PDF
GRAFIK KURSU
Gramamaire en jeux
Rytm:
Lekki
Godzin:
30
Cena kursu:
599
Tryb pracy:
1 x 2h
Dni:
piątki
Pory dnia:
popołudniowe, wieczorne
Poziomy:
A2, B1, B2
Cele nadrzędne
gramatyka- aktywne i prawidłowe używanie struktur gramatycznych
Materiały
materiały własne lektora, ćwiczenia, gry gramatyczne
Terminy (semestr zimowy):
9.10.2015-29.01.2016
Terminy (semestr letni):
4.03.2016-24.06.2016

Powtórka z gramatyki!

Słuchacze

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,
 • którzy:
 • znają język francuski przynajmniej na poziomie A2, B1, B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (w celu ustalenia poziomu językowego, należy napisać test oraz przejść rozmowę z lektorem),

Cele zajęć

 • powtórzenie najważniejszych dla danego poziomu zagadnień gramatycznych,
 • aktywne używanie poprawnej gramatyki,
 • trenowanie poprawności językowej w mówieniu i pisaniu,

Tryb pracy

 • małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 30h lekcyjnych,
 • kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
 • zajęcia 1raz w tygodniu po 2h lekcyjne (piątek)
 • lektorzy polscy i francuscy,

Materiały

 • gry i zabawy językowe,
 • nagrania audio i video,
 • ćwiczenia gramatyczne,
 • materiały własne lektorów.

Sposób prowadzenia zajęć

 • analiza form i konstrukcji gramatycznych,
 • ustne ćwiczenia strukturalne na zajęciach,
 • ustne ćwiczenie produkcji na zajęciach,
 • ćwiczenia pisemne w domu

Ewaluacja

 • test końcowy pisemny i ustny obejmujący cały przerobiony materiał gramatyczny.

Test końcowy stanowi podstawę do zakwalifikowania słuchacza na następny poziom oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zobacz aktualne rabaty i promocje!

Zrób test online