Newsletter
Informacje o promocjach, ciekawych wydarzeniach związanych z kulturą Francji i frankofonii. Wystarczy wpisac swój adres e-mail powyżej!
GRAFIK KURSU
Francuski lekki
Rytm:
Lekki
Godzin:
30
Cena kursu:
599
Tryb pracy:
1 x 2h
Dni:
piątki
Pory dnia:
poranne, popołudniowe, wieczorne
Poziomy:
od A1 do C1, podział semestralny
A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B1.3, B2.1, B2.2, B2.3, C1.1, C1.2, C1.3, C1-perfectionnement
Cele nadrzędne
kompetencje komunikacyjne: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie; elementy języka: gramatyka, słownictwo, wymowa
Materiały
podręczniki Alter Ego+ 1, 2, 3, Edito B2 (wyd. Hachette) oraz materiały dodatkowe (nagrania audio/video, artykuły prasowe i inne)
Terminy (semestr zimowy):
9.10.2015-29.01.2016
Terminy (semestr letni):
4.03.2016-28.06.2016

Kurs odbywa się w trybie 30h lekcyjnych w semestrze plus GRATIS 4h dodatkowych warsztatów kulturowo-językowych; zajęcia 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne.

Słuchacze

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,
 • którzy:
 • rozpoczynają naukę języka francuskiego,
 • uczyli się wcześniej w szkole lub na kursach i teraz chcieliby kontynuować na wyższych poziomach.

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

Cele zajęć

 • ćwiczenie wszystkich kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania, mówienia,
 • sprawne posługiwanie się elementami języka: gramatyką, słownictwem, poprawna wymowa,
 • poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej.

Konkretne cele dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Tryb pracy

 • Małe grupy: 4-8 osobowe,
 • kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
 • lektorzy polscy i francuscy,
 • nauka rozłożona na 13 semestrów.

Materiały

 • podręczniki wydawnictwa Hachette: Alter ego 1+, Alter ego 2+, Alter ego 3+, Le Nouvel Edito B2 (możliwość zakupu w sekretariacie szkoły!)
 • artykuły prasowe,
 • książki, komiksy,
 • nagrania audio i video,
 • materiały własne lektorów.

Sposób prowadzenia zajęć

Przede wszystkim:

 • ćwiczenia interakcyjne,
 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,
 • a także:
 • symulowanie debat, analiza form pisanych i pisanie ich w domu,
 • gramatyka w formie zabawy,
 • czytanie artykułów prasowych, fragmentów literatury, słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych.

Uwaga: zadajemy prace domowe!

Aby dowiedzieć się więcej o metodyce prowadzonych przez nas zajęć, przejdź do działu: Jak uczymy.

Ewaluacja

 • 1 lub 2 dwa testy sprawdzające bieżące wiadomości, stanowiące informację zwrotną dla słuchaczy i lektora
 • test końcowy obejmujący: materiał gramatyczny i słownikowy z całego semestru, sprawdzający kompetencje: rozumienia tekstu pisanego, rozumienia tekstu słuchanego, pisania, mówienia.

Test końcowy stanowi podstawę do zakwalifikowania słuchacza na następny poziom oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zobacz aktualne rabaty i promocje! Zrób test online