Newsletter
Informacje o promocjach, ciekawych wydarzeniach związanych z kulturą Francji i frankofonii. Wystarczy wpisac swój adres e-mail powyżej!

Jakość nauczania

Jako pierwsza w Polsce szkoła języka francuskiego posiadamy Znak Jakości PASE

Z wielką przyjemnością informujemy, że jakość nauczania w Centrum Voilà została w październiku potwierdzona certyfikatem PASE. Centrum Języka Francuskiego Voilà otrzymało, jako pierwsza w Polsce szkoła ucząca języka francuskiego, Znak Jakości PASE, co jest potwierdzeniem profesjonalizmu oraz wysokich standardów nauczania w naszej szkole.

Co to jest PASE?

PASE to Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych. Powstało w 1993 roku i jest organizacją zajmującą się nadzorowaniem i promowaniem wysokich standardów w nauczaniu języków obcych. Organizacja przyznaje Znak Jakości PASE instytucjom, które spełniają nowoczesne standardy nauczania oraz najwyższe standardy w obsłudze słuchaczy.

Więcej informacji na www.pase.pl

Inspekcja PASE

Inspekcja została przeprowadzona w Centrum Voilà w dniu 28 października 2008roku przez dwóch niezależnych inspektorów PASE, pochodzących z innego miasta niż kontrolowana szkoła.

Inspektorzy w trakcie dokładnej inspekcji sprawdzali:

  • kwalifikacje lektorów poprzez potwierdzenie ich wykształcenia w kierunku nauczania języka francuskiego oraz rozmowy (100% lektorów posiada wymagane kwalifikacje)
  • jakość nauczania poprzez obserwację zajęć, rozmowy ze słuchaczami
  • nadzór metodyczny poprzez dokładne sprawdzenie dokumentacji z obserwacji zajęć, zebrań, szkoleń
  • profesjonalizm zarządzania poprzez sprawdzenie dokumentacji związanej z administracją szkoły, szczegółowe rozmowy z dyrekcją, pracownikami administracyjnymi oraz lektorami
  • dobór materiałów dydaktycznych poprzez sprawdzenie planów zajęć, biblioteki dla lektorów
  • rzetelność informacji w materiałach reklamowych poprzez kontrolę wszystkich materiałów reklamowych

W wyniku wnikliwej inspekcji Centrum Języka Francuskiego Voilà dołączyło do grona kilkudziesięciu szkół językowych wyróżnionych Znakiem Jakości PASE i ma prawo do posługiwania się tym znakiem przez 3 lata od daty inspekcji.

Centrum Voilà przez cały czas pracuje nad podwyższaniem standardów panujących w szkole, tak aby móc posługiwać się nadanym mu Znikem Jakości PASE nieustannie.

Jako jedyni w Polsce używamy RDQL!

W naszej szkole najważniejsza jest jakość nauczania, którą rozumiemy bardzo szeroko: ciekawe i skuteczne kursy, interesujące zajęcia dodatkowe, ale też szybkie udzielanie informacji zainteresowanym czy przyjazna organizacja przestrzeni dla uczniów. Aby Centrum Voilà zapewniało najwyższy poziom nauczania i aby nasi słuchacze byli zadowoleni z kursów, na które uczęszczają, postanowiliśmy w sposób systematyczny kontrolować poziom oferowanych usług.

Wprowadziliśmy więc w życie system RDQL (Référentiel démarche qualité pour les organisations de formation en langues). Został on przygotowany specjalnie na potrzeby ośrodków językowych takich jak Centrum Voilà. Pozwala on oceniać program nauczania obowiązujący w naszej szkole, satysfakcję uczniów, kwalifikacje lektorów, współpracę kadry pedagogicznej. RDQL kładzie szczególny nacisk na możliwość samodzielnej pracy uczniów w szkole dzięki dostępowi do biblioteki, prasy czy materiałów. RDQL pozwala ocenić również jakość testów i ewaluacji które kwalifikują studentów do grup na początku semestru, a także tych, które podsumowują pracę słuchaczy w ciągu semestru. RDQL nie omija też udziału we wszelkiego rodzaju imprezach promujących kulturę oraz współpracę z organizacjami tym się zajmującymi.

Profesjonalnie skonstruowane testy jakości pozwalają nam optymalnie zorganizować kursy, przygotować warsztaty, stworzyć przyjazny lokal umożliwiający spędzenie czasu "po francusku". Szybko i jasno odpowiadamy na wszelkie zapytania telefoniczne i mailowe, jasno przedstawiamy zasady obowiązujące w szkole i na kursach. Jednocześnie pozostajemy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje, bo przecież Francuski to nasza wspólna pasja!