Newsletter
Informacje o promocjach, ciekawych wydarzeniach związanych z kulturą Francji i frankofonii. Wystarczy wpisac swój adres e-mail powyżej!

TCF

TCF - Test de connaissance du français

INFORMACJE OGÓLNE

 • jest to oficjalny test znajomości języka francuskiego wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznawany na całym świecie
 • zaświadcza o ogólnej, niespecjalistycznej znajomości języka francuskiego
 • normy obowiązujące są zgodne z międzynarodowymi normami egzaminów (www.alte.org)
 • test sprawdza przede wszystkim rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz opanowanie struktur językowych
 • po zdaniu TCF nie otrzymuje się dyplomu ale zaświadczenie o poziomie znajomości języka francuskiego, zaświadzczenie jest ważne 2 lata

POZIOMY

TCF ma jedną formę dla wszystkich poziomów i w zależności od ilości zdobytych punktów, określa się poziom zdającego. Poziomy określa się według skali Rady Europy opisanej w Europejskim systemie opisu biegłości językowej:

Poziom według Europejskiego systemu opisu biegłości językowej Liczba punktów
A1 100-199
A2 200-299
B1 300-399
B2 400-499
C1 500-599
C2 600-699

FORMA EGZAMINU

TCF składa z części obowiązkowej oraz części fakultatywnej, którą można zdawać lub nie. Część obowiązkowa składa się z 80 pytań wielokrotnego wyboru i z tylko jedną poprawną odpowiedzią ułożonych w kolejności od najłatwiejszych do najtrudniejszych.

Część obowiązkowa

zadania liczba pytań punkty
Rozumienie ze słuchu: Słuchanie nagrań różnych wypowiedzi ustnych w szybkim tempie. Kandydat ma za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące najważniejszych informacji zawartych w nagraniu oraz na pytania dotyczące wyrażeń i słownictwa. 20 25 min
Opanowanie struktur językowych: Zdający ma za zadanie poprawić błędy językowe, wybrać poprawną odpowiedź w pytaniach dotyczących poprawności językowej słownikowej i gramatycznej. Wszystkie struktyry są przedstawione w szerszym kontekście. 20 20 min.
Rozumienie tekstu pisanego: Na podstawie dokumentów autentycznych (artykuł z gazety, fragment literatury, ogłoszenie, list...) zdający odpowiada na pytania zamknięte, sprawdzające stopień zroumienia tych tekstów. 30 45 min.
Łącznie: 80 1,5 h

Część fakultatywna

zadania czas
Wypowiedź ustna:

Kandydat odpowiada na różne pytania, od najłtawiejszych do najtrudniejszych, i tym samym sprawdzany jest jego poziom języka mówionego. Cała rozmowa jest nagrywana na kasetę i następnie wysyłana do CIEP'u (Międzynarodowy Ośrodek Studiów Pedagogicznych odpowiedzialny za organizację TCF na świecie)

Ocenianie: Ocenia się umiejętność opisania swojego otoczenia (miejsce zamieszkania, ludzie, których się zna), opisania swojej pracy zawodowej, przedstawienia swojego wykształcenia, opisania swoich doświadczeń, przygód, wydarzeń z przeszłości, opisania wątku z książki czy z filmu, umiejętnośc wyrażania własnej opinii, przedstawiania dobrych i złych stron pewnego przedsięwzięcia, umiejętność wiązania myśli, aby wypowiedź była jasna i klarowna, umiejętnośc rozwijania i zamykania wypowiedzi.

25 min
Wypowiedź pisemna:

Zdający musi wykonać 6 zadań pisemnych:

 • krótka, prosta wiadomość (40 słów)
 • list do przyjaciela opisujący sytuacje codzienne (60 słów)
 • opisanie w formie comte-rendu jakiegoś wydarzenia, przedstawienie opini na dany temat (80 słów)
 • tekst, w którym będą przedstawione różne punkty widzenia na zadany temat oraz rozwinięta argumentacja (100 słów)
 • rozprawka na temat określonego problemu społecznego, przedstawienie jasnej i przekonującej argumentacji (100-125 słów)
 • streszczenie (compte-rendu) na ? długości tekstu wyjściowego (około 100 słów)

Ocenianie: Ocenia się umiejętność jasnego przekazywania informacji, łączenia myśli i klarownego zorganizowania całości wypowiedzi, wypowiadania własnego zdania, bogactwo słownictwa, użycie skomplikowanych struktur językowych, umiejętność reformuowania myśli.

1h45 min.
Łączny czas: 2 h

PODRĘCZNIKI PRZYGOTOWUJĄCE DO CERTYFIKATU TCF

"Le guide officiel d'entraînement au TCF" Didier

"Le Nouvel Entraînez-vous - 250 activités - TCF" - Clé International