Newsletter
Informacje o promocjach, ciekawych wydarzeniach związanych z kulturą Francji i frankofonii. Wystarczy wpisac swój adres e-mail powyżej!

DFM - Diplôme de français médical

DFM - Diplôme de français médical

INFORMACJE OGÓLNE

Diplôme de français médical skierowany jest do wszystkich osób studiujących medycynę, wykonujących zawód lekarza lub zajmujących się medycyną niekonwencjonalną, nie- francuskojęzycznych, które pracują z osobami francuskojęzycznymi lub nad pismami medycznymi w języku francuskim.

POZIOMY

Diplôme de français médical potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i odpowiada około 400 - 500 godzinom nauki. Jest to egzamin z języka, a nie medycyny.

CELE

Diplôme de français médical zaświadcza, że kandydat potrafi posługiwać się i sprawnie władać językiem francuskim jakiego używa w pracy francuskojęzyczny personel medyczny.

Na egzaminie kandydat znajdzie teksty i scenki sytuacyjne, z którymi może się zetknąć każdy lekarz w trakcie swojej praktyki zawodowej.

Czytanie ze zrozumieniem

Zrozumieć ogólny sens i kluczowe elementy tekstu medycznego, pod warunkiem, że nie zawiera on pojęć zbyt technicznych z zakresu jednej dziedziny medycyny. Umieć wydobyć ważne informacje z artykułu dotyczącego medycyny lub dokumentu związanego z codzienną pracą lekarza.

Pisanie

Umieć napisać listy, notatki, streszczenia itp. w języku francuskim o specjalizacji medycznej, na wzór lekarzy posługujących się językiem stosownym do sytuacji zawodowych.

Rozumienie ze słuchu

Zrozumieć informacje dotyczące danej czynności zawodowej, rozróżniając elementy ważne i mniej ważne.

Uczestniczyć w rozmowie, wymianie zdań na spodziewane i znane tematy.

Mówienie

Umieć przekazać proste informacje, dostarczyć niezbyt skomplikowanych informacji medycznych, umieć się zachować w spotkaniach z pacjentami np. przyjąć, poradzić i uspokoić pacjenta, sformułować diagnozę, wyjaśnić problem, leczenie i jego efekty uboczne, przebieg zabiegu?

Umieć przejąć w rozmowie inicjatywę w celu zebrania niezbędnych informacji i zareagować w stosowny sposób.

EGZAMIN

zadania czas punkty
Czytanie ze zrozumieniem 30 min. 15 pkt.
Znajomość słownictwa z zakresu medycyny 30 min. 15 pkt.
Czytanie ze zrozumieniem i pisanie 1 godz. 20 pkt.
Rozumienie ze słuchu 45 min. 25 pkt.
Mówienie 30 min. 25 pkt.
RAZEM 3 h 15 min. 100 pkt.

DODATKOWE INFORMACJE

http://www.fda.ccip.fr/examens/dfm