Newsletter
Informacje o promocjach, ciekawych wydarzeniach związanych z kulturą Francji i frankofonii. Wystarczy wpisac swój adres e-mail powyżej!

DFA1/DFA2 - Diplôme de Français des Affaires

DFA1 - Diplôme de Français des Affaires, 1er degré

DFA2 - Diplôme de Français des Affaires, 2-me degré

INFORMACJE OGÓLNE

 • dyplom wydawany jest przez Francuską Izbę Przemysłowo Handlową (CCIP)
 • do egzaminu może przystąpić każdy, kto oprócz języka francuskiego ogólnego zna również język biznesowy używany w kontaktach zawodowych.
 • dyplomy DFA1 i DFA2 stanowią wielki atut dla kandydatów na niektóre kierunki studiów we Francji (marketing, zarządzanie, ekonomia, handel etc.) oraz dla składających aplikacje do firm francuskich

POZIOMY I TEMATYKA

Egzamin z języka biznesowego odbywa się na dwóch poziomach:

DFA1 (około 500h nauki- poziom B2) - tematyka egzaminu:

Firma
 • funkcjonowanie firmy: struktura, forma prawna, zarządzanie etc.
 • firma i personel: relacje zawodowe, rekrutacja nowych pracowników, zarobki, wykształcenie etc.
 • firma i jej księgowość: poszukiwania kapitału, pożyczki, środki płatności etc.
Firma i jej partnerzy:
 • firma i jej klienci: promocja produktu, badania rynku, reklama, operacje kupna-sprzedaży, wystawianie faktur, reklamacje etc.
 • firma i jej dostawcy: informacje o dostawcach, wybór dostawców etc.
 • firma i transport: środki transportu, opłaty za transport etc.
 • firma i bank: konto bankowe, operacje bankowe, kredyty etc.
 • firma i ubezpieczenie: ryzyko, umowa z ubezpieczycielem etc.
 • firma i państwo :podatki.
Firma i środowisko społeczno-ekonomiczne:
 • koniunktura ekonomiczna: wzrost, inflacja, bezrobocie etc.
 • Unia Europejska,
 • globalizacja.
Firma i komunikacja zawodowa:
Komunikacja ustna:
 • W sytuacjach twarzą w twarz: na recepcji, na spotkaniu etc.
 • W kontaktach z grupą: na zebraniu, zabieranie głosu, sprawozdania ustne,
 • Przez telefon: odbieranie i wykonywanie telefonów, udzielanie informacji przez telefon, zostawianie i odbieranie wiadomości.
Komunikacja pisemna:
 • robienie notatek i odtwarzanie wiadomości
 • wypełnianie formularzy i druczków,
 • sporządzanie sprawozdań pisemnych,
 • pisanie listów handlowych, maili, faksów,
 • sporządzanie notatek do wykresów, tablic etc.

DFA2 (około 600h nauki- poziom C1)

Znajomość realiów ekonomicznych oraz firmy:
Kandydat musi wykazać się doskonałą znajomością języka biznesowego ale także współczesnych realiów społecznych, ekonomicznych, handlowych oraz musi dysponować szeroką wiedzą na temat funkcjonowania firmy.
Znajomość prawa biznesowego:
Kandydat musi wykazać znajomość prawa rządzącego światem interesów: formy prawne przedsiębiorstw, obowiązków ustawowych oraz zobowiązań kontraktowych.
Szeroki wachlarz umiejętności praktycznych:
 • Przetwarzanie dokumentów firmy: kaktur, czeków, formularzy, notatek, sprawozdań, raportów, ogłoszeń, cv etc.
 • Redagowanie pism używanych na codzien w firmie: listów handlowych, faksów, maili, raportów, syntez etc.
 • Radzenie sobie w sytuacjach problematycznych i kryzysowych; reagowanie w sposób właściwy, proponowanie rozwiązań,
 • Branie udziału w zebraniach, seminariach; prowadzenie negocjacji.

Forma egzaminu

DFA1

Testowane umiejętności Punkty
Rozumienie tekstu pisanego:
 • 15 pytań czterokrotnego wyboru do kilku krótkich tekstów
15
Znajomość świata biznesowego:
 • 15 pytań czterokrotnego wyboru
25
Rozumienie tekstu pisanego/Wypowiedź pisemna:
 • streszczenie tekstu, najczęściej artykułu z gazety,
 • sporządzenie tekstu (notatki, listu handlowego etc.).
25
Rozumienie ze słuchu:
 • 10 pytań ośmiokrotnego wyboru,
 • 8 pytań typu prawda/fałsz,
 • 7 pytań czterokrotnego wyboru
25
Wypowiedź ustna:
 • Streszczenie (compte-rendu) artykułu o tematyce biznesowej,
 • Przedstawienie swojego punktu widzenia, porozmawianie na wyslosowany temat
20
Razem 100
Aby zaliczyć należy zdobyć 55 punktów w tym minimim 45 z części pisemnej. Aby dostać ocenę dobrą "bien"- 70 punktów, bardzo dobrą "trés bien" - 80 punktów.

DFA2

Testowane umiejętności Punkty
Rozumienie tekstu pisanego:
 • 5 pytań czterokrotnego wyboru
 • 5 pytań ośmiokrotnego wyboru
10
Znajomość świata biznesowego:
 • 20 pytań czterokrotnego wyboru
20
Rozumienie tekstu pisanego:
 • w odniesieniu do opisaej sytuacji i w odpowiedzi do listu należy napisać list handlowy.
15
Rozumienie ze słuchu/wypowiedź pisemna:
 • Na podstawie opisanej sytuacji oraz po dwukrotnym wysłuchaniu nagrania, należy napisać jego streszczenie (compte-rendu)
15
Wypowiedź ustna:
 • Streszczenie (comte-rendu) lub syteza kilku artykulów o tamatyce biznesowej, napisanych po polsku lub po francusku
 • Przedstawienie swojego punktu widzenia na temat przygotowany przed egzaminem, analiza pewnej sytuacji na rynku, argumentacja, obrona swojego zdania
40
Razem 100
Aby zaliczyć należy zdobyć 55 punktów w tym minimim 30 z części pisemnej. Aby dostać ocenę dobrą "bien"- 70 punktów, bardzo dobrą "trés bien" - 80 punktów.

PODRĘCZNIKI PRZYGOTOWUJĄCE

Hachette

 • Affaires a suivre (tylko DFA1)
 • Faire des affaires en français

Clé International

 • Vocabulaire progressif du français des Affaires (tylko DFA1)
 • Affaires.com (książka i CD)