Newsletter
Informacje o promocjach, ciekawych wydarzeniach związanych z kulturą Francji i frankofonii. Wystarczy wpisac swój adres e-mail powyżej!

CFS - Certificat de Français du Sécretariat

CFS - Certificat de Français du Sécretariat

INFORMACJE OGÓLNE

 • CFS adresowany jest zarówno do studentów/ studentek przygotowujących się do pracy w sekretariacie, jak również do osób już pracujących, czy poszukujących pracy w takim charakterze
 • Przeznaczony jest więc dla wszystkich osób, które chciałyby pracować jako sekretarka, asystent/asystentka, hostessa, recepcjonistka, pracownik biurowy itp. bez względu na specjalizację np. handlową, prawną czy administracyjną, jak również na sektor działalności danej organizacji: przemysł, handel, usługi itp.
 • Egzamin odpowiada poziomowi średnio-zaawansowanemu. Dla osoby początkującej, wymaga około 360 godzin nauki, lub też 240 godzin nauki języka francuskiego ogólnego i 120 godzin francuskiego specjalistycznego
 • CFS pozwala nie tylko ocenić znajomość języka, ale również potwierdza umiejętności porozumiewania się w sytuacjach zawodowych

PROGRAM EGZAMINU

Egzamin jest zbudowany biorąc pod uwagę konieczne umiejętności w pracy biurowej. Dlatego same techniki pracy, takie jak układanie czasu pracy, klasyfikowanie dokumentów, organizacja zebrań itp. powinny być już opanowane wcześniej w języku ojczystym.

Egzamin sprawdza cztery kompetencje językowe:

 • Rozumienie tekstu pisanego
 • Wypowiedź pisemną
 • Rozumienie ze słuchu
 • Wypowiedź ustną

Powyższe umiejętności zostają sprawdzone w następującej formie:

Rozumienie tekstu pisanego:

 • Sprawdzona zostanie umiejętność użycia prostego dokumentu typu instrukcja obsługi, formularz, godziny pracy, plan bądź mapa.
 • Streszczenie tekstu np. ulotki reklamowej, artykułu z prasy czy dokumentacji firmy.
 • Sprawdzenie rozumienia fragmentu jakiegoś dokumentu związanego z pracą w biurze np. katalogu, książki adresowej, plików itp.
Wypowiedź pisemna:
 • Zredagowanie krótkiej wiadomości, notatki, faksu, maila.
 • Zredagowanie prostego listu na podstawie dostarczonych wskazówek
 • Stworzenie małego ogłoszenia prasowego po francusku
 • Wypełnienie formularza bądź kwestionariusza administracyjnego
 • Napisanie krótkiego raportu z zebrania
Rozumienie ze słuchu:
 • Napisanie notatki z rozmowy telefonicznej lub ze spotkania z klientem, dostawcą
 • Streszczenie sensu wypowiedzi rozpoznając wyrażanie wątpliwości, dezaprobaty, akceptacji, zgody, odmowy, wahanie się itp.
Wypowiedź ustna:
 • Poprowadzenie rozmowy telefonicznej w firmie
 • Przyjęcie i zaprowadzenie we właściwe miejsce gościa w firmie
 • Umówienie się na spotkanie, zorganizowanie zebrania, wyjazdu, podróży służbowej
 • Poszukiwanie i przekazanie informacji
 • Podanie instrukcji dotyczących codziennych zadań
 • Wytłumaczenie w skrócie swojej opinii na tematy zawodowe
 • Odpowiadanie na proste pytania dotyczące działalności firmy, takie jak np. warunki cenowe, termin dostaw, rozliczenie itp.

W PRZYGOTOWANIU DO EGZAMINU POMOGĄ: