Newsletter
Informacje o promocjach, ciekawych wydarzeniach związanych z kulturą Francji i frankofonii. Wystarczy wpisac swój adres e-mail powyżej!

Delf/Dalf

DELF - Diplôme d'études de langue française

DALF - Diplôme approfondi de langue française

INFORMACJE OGÓLNE

 • jest to oficjalny dyplom wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznawany na całym świecie
 • świadczy o ogólnej, niespecjalistycznej znajomości języka francuskiego
 • normy obowiązujące są zgodne z międzynarodowymi normami egzaminów (www.alte.org)
 • sprawdzane umiejętności odpowiadają umiejętnościom opisanym w Europejskim systemie opisu biegłości językowej, czyli na egzaminie nie ma już ćwiczeń typowo gramatycznych czy typowo leksykalnych, lecz zadania komunikacyjne.
 • najbliższa sesja w styczniu!!!

POZIOMY

Europejski system opisu biegłości językowej rozróżnia 6 głównych poziomów języka i według tego podziału zorganizowane są egzaminy DELF i DALF:

Poziom według Europejskiego systemu opisu biegłości językowej Poziom egzaminu
A1 DELF A1
A2 DELF A2
B1 DELF B1
B2 DELF B2
C1 DALF C1
C2 DALF C2

FORMA EGZAMINU

Każdy poziom egzaminy składa się z czterech części:

 • rozumienia ze słuchu,
 • rozumienia tekstu pisanego,
 • wypowiedzi pisemnej,
 • wypowiedzi ustnej.

Każda z części jest punktowana na maksymalnie 25 punktów, minimalnie wystarczy mieć 5 punktów z jednej części, lecz w sumie należy zdobyć 50 punktów, żeby móc otrzymać dyplom.

DELF A1

zadania czas punkty
Rozumienie ze słuchu: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące trzech lub czterech krótkich nagrań z życia codziennego (2 słuchania) Maksymalny czas wszystkich nagrań to 3 min 20 min. 25
Rozumienie tekstu pisanego: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące czterech lub pięciu tekstów pisanych odnoszących się co systuacji z życia codziennego. 30 min. 25
Wypowiedź pisemna: Pierwsza część: należy wypełnić formularz, kwestionariusz osobowy Druga część: należy ułóżyc kilka prostych zdań (kartka z wakacji, wiadomość, podpis po obrazkiem) odnoszących się do sytuacji z życia codziennego.. 30 min. 25
Wypowiedź ustna:
 • rozmowa o kandydacie
 • wypowiedź na zadany temat
 • odegranie scenki na zadany temat
5-7 min, 10 min na przygotowanie 25

DELF A2

zadania czas punkty
Rozumienie ze słuchu: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące trzech lub czterech krótkich nagrań z życia codziennego (2 słuchania) Maksymalny czas wszystkich nagrań to 5 min 25 min. 25
Rozumienie tekstu pisanego: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące trzech lub czterech tekstów pisanych odnoszących się co systuacji z życia codziennego. 30 min. 25

Wypowiedź pisemna: Należy napisać dwa krótkie teksty (list do przyjaciela, wiadomość), w których:

 • opisze się wydarzenia lub ososbiste przeżycia, doświadczenia
 • napisze się zaproszenie, podziękowanie, prośbę, informację, gratulacje, przeprosiny...
45 min. 25

Wypowiedź ustna: część:

 • rozmowa o kandydacie
 • wypowiedź na zadany temat
 • odegranie scenki na zadany temat
6-8 min, 10 min na przygotowanie 25

DELF B1

zadania czas punkty
Rozumienie ze słuchu: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące trzech nagrań Maksymalny czas wszystkich nagrań to 6 min 25 min. 25

Rozumienie tekstu pisanego: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące dwóch tekstów pisanych:

 • wyszukanie informacji w tekście niezbędnych do realizacji konktretnego zadania
 • analiza treści tekstu
35 min. 25
Wypowiedź pisemna: Wyrażenie własnej opini na jakiś temat, wlasnego podejścia do pewnej sytuacji (esej, list do gazety, artykuł) 45 min. 25

Wypowiedź ustna: 1 część:

 • rozmowa o kandydacie
 • odegranie scenki na zadany temat
 • wyrażenie własnego zdania na temat opisany w krótkim tekście
15min, 10 min na przygotowanie 25

DELF B2

zadania czas punkty

Rozumienie ze słuchu: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące dwóch nagrań:

 • wywiad, wiadomości (jedno słuchanie)
 • przemówienie, fragment uadycji radiowej lub programu telewizyjnego, filmu dokumentalnego (dwa słuchania)
Maksymalny czas wszystkich nagrań to 8 min
30 min. 25

Rozumienie tekstu pisanego: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące dwóch tekstów pisanych:

 • tekst informacyjny dotyczący Francji lub frankofonii
 • tekst argumentacyjny
60 min. 25
Wypowiedź pisemna: Własna wypowiedź argumentacyjna, zabranie głosu w dyskusji (list oficjalny, artykuł , debata pisemna) 60 min. 25
Wypowiedź ustna: Po przeczytaniu krótkiego dokumentu przezentującego pewien problem, prezentacja i obrona własnego zdania. 20 min, 10 min na przygotowanie 25

DALF C1

zadania czas punkty

Rozumienie ze słuchu: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące kilku nagrań:

 • jedno nagranie dłuższe - około 8 min (wywiad, konferencja, debata) -dwa słuchania
 • kilka krótkich nagrań radiowych (flesz informacji, spot reklamowy, sondaże) - jedno słuchanie
40 min. 25
Rozumienie tekstu pisanego: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące tekstu literackiego bądź dziennikarkiego o długości od 1500 do 2000 słów. 30 min. 25
Wypowiedź pisemna: Pierwsza część: synteza kilku dokumentów pisemnych o długości w sumie 1000 słów Druga część: rozprawka argumentacyjna na temat treści podanych artykułów. 2 dziedziny do wyboru: humanistyczna i naukowa. 2h30. 25
Wypowiedź ustna: Expose na temat przedstawiony w kilku tekstach pisanych a następnie rozmowa z komisją 2 dziedziny do wyboru: humanistyczna i naukowa 30 min, 10 min na przygotowanie 25

DALF C2

zadania czas punkty
Rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna: Pierwsza część: streszcenie (francuskie compte rendu) nagrania Druga część: Trzecia część: rozmowa z komisją 30 min, przygotowanie: 60 min. 50
Rozumienie tekstu pisanego oraz wypowiedź pisemna: Zredagowanie ustrukturyzowanego tekstu (artykuł prasowy, przemówienie, list od redakcji...) na podstawie kilku tekstów o długości w sumie około 2000 słów. 3h30 min. 50

PODRĘCZNIKI PRZYGOTOWUJĄCE DO DYPLOMÓW DELF I DALF

DIDIER, oficjalny wydawca Narodowej Komisji DELF i DALF oraz Rady Europy

 • Réussir le DELF niveau A1
 • Réussir le DELF niveau A2
 • Réussir le DELF niveau B1
 • Réussir le DELF niveau B2

Clé International

 • Le nouvel entraînez-vous DELF A1 - 150 activités
 • Le nouvel entraînez-vous DELF A2 - 200 activités
 • Le nouvel entraînez-vous DELF B1 - 200 activités
 • Le nouvel entraînez-vous DELF B2 - 200 activités
 • Le nouvel entraînez-vous DALF C1/C2 - 200 activités
 • Activités pour le Cadre commun A1
 • Activités pour le Cadre commun A2
 • Activités pour le Cadre commun B1
 • Activités pour le Cadre commun B2

Hachette - Collection DELF

 • DELF A1
 • DELF A2
 • DELF junior A1
 • DELF junior A2

tr class=li