Newsletter
Informacje o promocjach, ciekawych wydarzeniach związanych z kulturą Francji i frankofonii. Wystarczy wpisac swój adres e-mail powyżej!

Certyfikaty - schemat

Dlaczego warto przystąpić do egzaminu

Przystąpienie do egzaminu z języka francuskiego to przede wszystkim sprawdzenie swoich umiejętności przed samym sobą. Można zobaczyć swoje słabe i mocne strony, podsumować lata nauki, pracy, ćwiczeń. Każdy zdany egzamin to wielka satysfakcja i krok naprzód. Jest to nagroda za wysiłek włożony w naukę.
Przystąpienie do egzaminu pozwala też wyznaczyć cele nauki. Nie wszyscy słuchacze wiedzą kiedy i w jakich sytuacjach będą używać języka francuskiego, a cel choćby nawet "papierowy" pozwala łatwiej zaplanować proces uczenia się i zwiększyć motywację.
Nie można zapomnieć również o wartości samego dyplomu czy certyfikatu. Może on nam otworzyć drzwi na studia we Francji czy drzwi do kariery zawodowej. Francja jest przecież jednym z najważniejszych partnerów ekonomicznych Polski, a firmy francuskie obence są w Polsce we wszystkich sektorach gospodarki. W dzisiejszych czasach naturalne jest pochwalić się dyplomem z języka ogólnego na rozmowie kwalifikacyjnej, a dodatkowym atutem będzie certyfikat z języka specjalistycznego.

Jaka jest różnica między certyfikatem a dyplomem

Podstawowa różnica polega na terminie ważności. Dyplom raz otrzymany jest ważny cały czas, a certyfikat przez rok lub dwa lata. Nie zmienia to jednak faktu, że nasza znajomość języka cały czas ewoluuje: gdy przestajemy się go uczyć to szybko zapominamy, gdy jednak nie zaniedbujemy naszych dotychczasowych dokonań to oczywiście poziom językowy wzrasta.

Kto jest organizatorem egzaminów z języka francuskiego

Na arenie certyfikatów i dyplomów z języka francuskiego możemy wyróżnić dwóch głównych aktorów: Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową (Chambre de Commerce et d'Industrie) oraz Miedzynarodowe Centrum Pedagogiczne (Centre International d'Etudes Pedagogiques) współpracujące z Francuskim Ministerstem Edukacji. W dziedzinie egzaminów są to instytucje dla siebie konkurencyjne stąd np. istenienie dwóch podobnych certyfikatów: TCF i TEF, które ze sobą rywalizują. Decydując się na zdawanie któregoś z nich warto zastanowić się gdzie będziemy chcieli się nim pochwalić, gdyż niektóre kraje czy instytucje uznają tylko jeden z nich.